ca888,www.ca888com,亚洲城ca888

banner
 
 

 博远楼小礼堂使用安排

1.各部门申请博远楼多功能厅之前,请在此查询有无空余时段。

2.使用时间一栏请填写开门的时间(并非活动正式开始时间),管理员将按此时间开门。一般无特殊情况,申请在活动开始之前半小时开门即可。

3.请每日最后使用场地的系部负责主席台(舞台)及观众区域的卫生清洁工作。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 
 


 


 


 


 


 


 

 

XML 地图 | Sitemap 地图